Välkommen till Silvertallens kundservice!

Här hittar du information om de stödfunktioner som är tillgängliga för dig som är hyresgäst. Här hittar du även de råd och regelverk som gäller i Silvertallens fastigheter.

Upplåsning

All upplåsning sköter Securitas fastighetsjour 0771-506090

OBS: Den som ringer Securitas måste sedan legitimera sig och betala upplåsningskostnaden direkt till Securitas för att få sin lägenhet upplåst!

Även om ni ringer direkt till oss en vardag mellan 07.00-16.00 kommer vi att ta en upplåsningsavgift som motsvarar Securitas avgift.

Störningsjour

Ring antingen Securitas eller Polis, beroende på orsak till störning.

Det är BRA om ni rapporterar kraftiga störningar till Securitas, vi får då ett protokoll på det inträffade. Dessa rapporter sparar vi och är bra att ha som stöd om störningarna upprepas ofta från samma person eller hushåll.

Ring Securitas:

Om ni blir kraftigt störd av ljud, bråk, mm efter kl 22.00 från någon av era grannar eller i trapphuset, ring Securitas. Ni kan be om att vara anonym mot den hyresgäst ni rapporterar, men Securitas behöver er namninformation för att kunna skriva rapport och lämna till oss.

Ring Polis:

Vid bråk, störningar ute vid gatan samt från andra gårdar och hus i närheten av er fastighet; ring Polis 112.

Akut fastighetsjour

Vid akuta problem som inträffar på kvällar eller helger – exempelvis vattenflöde som inte går att stoppa, risk för frostskada, trasig ytterdörr eller kraftig stopp i avlopp med risk för översvämning etc.

Ring Securitas fastighetsjour: 0771 – 506 090

 

OBS: Trasig kyl/frys och andra vitvaror är INTE ärenden som Securitas hanterar.

Om frysen går sönder under en helg, förhindra att smältvatten från frysen rinner ut och orsakar skador. Under vintern kan ni försöka förvara frysvaror ute, sommartid måste ni försöka kontakta vänner eller grannar! Ring oss direkt kommande vardag på vår service telefon så ska vi försöka ordna problemet så snabbt som möjligt. 


Vid mindre problem i lägenheten, se Egna åtgärder nedan med exempel på åtgärder ni förväntas göra själva.

För fel och åtgärder som inte är akuta, avvakta till kommande vardag och ring vårt vanliga servicenummer eller skicka e-post till  kontoret@silvertallen.se

Egna åtgärder

El

Trasig elsäkring i lägenhet skall bytas av hyresgäst. (Huvudsäkring i el-central i källare/vind sköter SilverTallen, vid behov ring då vår servicetelefon eller Securitas fastighetsjour.)

Byta av lampor eller lysrör hanteras av hyresgäst. Gäller även belysning vid diskbänk och samt lampor i kyl/frys/ugn m.m.

Badrum och kök

Ni får inte borra eller sätta upp hyllor, krokar m.m. i badrum utan att först kontrollera med oss på Silvertallen. Orsakar ni en vattenskada kan ni bli skadeståndsskyldig.

Duschslang samt duschhandtag byts av hyresgästen själv, likaså duschdraperier mm. Vi kan göra det åt er mot en liten kostnad (kostnad enligt SABO prislista).

Stopp eller problem med dålig avrinning i avlopp kan ni ofta avhjälpa själv. OBS, köp dock inget ”propplösande medel” med kaustiksoda (natriumhydroxid, NaOH) . Fel typ av ”propplösningsmedel” kan förstöra fastighetens rör och orsaka skada. Fråga oss om ni är osäker.

Rengöra golvbrunn i badrummet  – lyft upp galler och vattenlås, rengör allt, sätt tillbaka. Golvbrunn bör ni rengöra regelbundet från tvålrester och hår som släpper vid bad och dusch.

Rengör vattenlås under handfat och diskbänkar. Sätt en hink under när ni öppnar vattenlåset, det finns alltid lite vatten där. Skölj igenom avloppet med hett vatten under 2-3 minuter.

Rengör fläktkåpa och fettfilter i köksfläkt regelbundet så att inte brand uppstår.

Rengör spisplattor och ugn regelbundet, då bibehålls även funktionen.

Byt kolfilter om ni har kolfilterfläkt, kontakta oss vid behov av kol.

Rengör diskmaskinsfilter och bottenventil (om er lägenhet är utrustad med diskmaskin), samt tätningslister till diskmaskinsluckan mm regelbundet.

Golv, väggar och tak

Om ni har något rum med linoleumgolv skall detta ska skötas om minst en (1) gång per år, oftare om det är mycket nötning av golvet (exempelvis i hall och kök). Det betyder att ni skall rengöra och bona ert golv regelbundet. Rengöring och boningsmedel kan ni få av oss. Vi kan även hjälpa till med skötselanvisning om ni är osäker på hur ni gör.

Sopa/dammsug väggar och tak någon eller några gånger per år. Dammsug tillufts och frånluftsventiler, men ändra inte inställt luftflöde! Torrtorka och/eller dammsug klick (laminat) och trägolv regelbundet, men använd skurvatten bara enstaka gånger och då inte med så blöt trasa.

Övrig skötsel

Vinter: Skotta balkong så att den är fri från snö och is.

Sommar: Lyft på trall, matta eller plattor på balkongen och sopa rent från smuts och låt balkongen torka upp under sommaren.

Sanda/skotta vid egen parkering: Skotta inte snön så att den hamnar på er grannes parkering. Ni som har garage måste själva skrapa undan snö närmast porten.