Vi på SilverTallen värnar om ett trevligt och behagligt boende för våra hyresgäster. För allas trevnad finns det några grundläggande ordningsregler som alla bör hålla sig till.

Här kan ni läsa om vilka regler som gäller generellt för våra fastigheter runt om Skellefteå och om ni har några funderingar är det bara att kontakta oss.

Uppsägning

Ni måste alltid säga upp ert hyreskontrakt skriftligt. Om flera personer skrev under hyreskontraktet måste samtliga skriva under uppsägningen, även om det är så att någon av er skall bo kvar i lägenheten. Den som ska bo kvar får då teckna ett nytt kontrakt. Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader efter datum för uppsägningen.


ATT TÄNKA PÅ

• Gör adressändring, och ändring av mantalsskrivningsadress

Vi rekommenderar  adressandring.se

• Avsluta el, telefon, bredbandsabonnemang och ev extra utbud på kabel TV etc.

Ert elabonnemang är ni skyldig att behålla fram tills det datum ert kontrakt upphör. Även om ni flyttar ut tidigare ska elabonnemanget vara aktivt i ert namn fram till månadens sista dag.

• Ni skall lämna tillbaka samtliga nycklar

Till lägenheten hör minst 3 nycklar, plus ev. extranycklar som ni låtit göra under tiden för ert boende. Eventuella nycklar till motorvärmare eller garage, nyckel till källare/vind och nycklar till förråd ska också återlämnas.

När ni flyttar in eller ut

Kontrakt och inflyttning

Vi vill skriva ett hyreskontrakt med er så snart det är klart att just ni kommer att bli den tilltänkta hyresgästen till den sökta lägenheten. Innan ni har ett skrivet kontrakt undertecknat av oss är lägenheten att betrakta som outhyrd, så det ligger i ert intresse att vi tillsammans tecknar hyreskontrakt utan onödiga dröjsmål.

Uppsägningstiden på bostadskontrakt är normalt 3 månader.

Kabel-TV grundutbud, normalt ca 9-16 kanaler, ingår i er hyra. Beroende på vilken fastighet ni bor i är vår leverantör antingen Comhem eller Zappa.

Bredband finns i alla fastigheter, men leverantör varierar. I många fastigheter finns bredband från både Comhem och Bredbandsbolaget, men i ett fåtal fastigheter finns bara en leverantör, oftast Comhem. I Ursviken (Stapelvägen 48-50) samt på Varvsgatan 16 finns bredband från Skellefteå stadsnät.

Tips från SilverTallen: När ni tecknar er för bredband eller extra utbud på TV, teckna då inte för långa abonnemang. Om ni sedan säger upp er lägenhet kan ni fortfarande tvingas betala det som är kvar på teckningstiden av ert abonnemang.

Elabonnemang, hemförsäkring m.m. kan och bör ni ordna i god tid innan ni flyttar in. Flyttar ni in i vår fastighet på Älvsbackagatan 6 (A,B,C) eller 10 (A, B, C) behöver ni inte teckna elabonnemang! Det hanteras av oss på SilverTallen.

Tänk på att ett hyreskontrakt även innebär ett ansvar även för hyresgästen. En hyresgäst förbinder sig i hyreskontraktet att vårda och sköta sin lägenhet. Eventuella skador, oaktsamhet och onormalt slitage som uppstått i lägenheten kan hyresgästen bli skyldig att betala ersättning för.


På tillträdesdagen

Enligt svensk lag kan utflyttande hyresgäst utnyttja tiden fram till kl 12 första vardagen efter det att kontraktet upphör. Detta sker dock sällan, men det händer vid enstaka tillfällen.

I värst fall innebär det att om den 1:a dagen på er hyrestid börjar en lördag, så kan det dröja till på måndag kl 12 innan ni får tillträde till lägenheten.

Vid jul, nyår, påsk m.m. kan detta innebära ytterligare dagars fördröjning.

Detta betyder att senast på förmiddagen samma dag som ni flyttar in genomför vi en avflyttningsbesiktning av er lägenhet. Besiktningen utföres ALLTID av kunnig personal med behörighet att genomföra avflyttningsbesiktning. Lägenhetens brister, underhållsbehov, skick på inventarier mm dokumenteras genom protokoll samt i många fall även foto, så att ni som ny hyresgäst inte måste ta ansvar för något som tidigare hyresgäst orsakat.

Ni får era nycklar till lägenheten, 3 st, och även till eventuell parkering, källardörr mm.

Tvättstuga, fråga oss vad som gäller i just er fastighet, ni kanske behöver en låskolv för att kunna boka tvättid, den kvitterar ni ut hos oss mot en depositionsavgift som ni sedan får tillbaka när ni återställer låskolven med nycklar till oss.


Hemförsäkring

Ni måste själv se till att teckna hemförsäkring,  detta är mycket viktigt! Er hemförsäkring täcker inte bara in saker som ni själv råkar göra utan den täcker även stor del av kostnader som ni kan drabbas av om någon annan i fastigheten orsakar skada som påverkar er lägenhet. Till exempel vid vattenskada eller brand som kanske gör att ni tvingas flytta under en längre tid till ett tillfälligt boende under tiden reparation pågår i er lägenhet. Har ni inte egen hemförsäkring kan ni drabbas av kostnader för bl.a. dubbelt boende mm trots att ni inte är den som orsakat skadan.

Avflyttning

I god tid före avflyttning kontaktar ni oss och bokar tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att allt måste vara klart till det datum då ert kontrakt upphör.

Detta innebär att om ni avflyttar sent, t.ex samma dag som ert hyresavtalet upphör, och det då uppstår besiktningsanmärkningar på städning eller slitage/skador, kan det hända att ni ej hinner att rätta till detta själva. Då måste ni stå för kostnaden för städning eller andra åtgärder som måste göras.

Besikta därför er tömda och städade lägenhet i god tid innan kontraktstidens slut. Då hinner ni åtgärda eventuella anmärkningar vid besiktningen och slipper onödiga kostnader.


Flyttstädning

Det är viktigt att ni städar och rengör er lägenhet eller lokal noggrant.

Balkong och förråd skall också städas och alla tillbehör (hyllor, skåp o.s.v.) ska återigen tillbaka lokalen eller lägenheten. Om ni har fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar för olika tillbehör (t.ex. diskmaskin) så ska man lämna dessa i lägenheten eller lokalen för nästa hyresgäst. Extra tapetrullar, som lämnats kvar vid tapetsering är också bra om ni ser till att de finns kvar i lägenheten när ni flyttar.

Tänker ni hyra in någon för att utföra er avflyttningsstädning, tänk då på att ni fortfarande ansvarar för hur den firman eller personerna utför er städning. Fråga oss om ni vill ha tips på kunniga bolag som utför bra städningar.


Förbesiktning

Ibland kan det vara en bra ide att be oss göra en förbesiktning redan då ni lämnar er uppsägning. Vi kan då ibland identifiera besiktningspunkter som, om dom finns kvar vid slutbesiktningen, kan innebära kostnader för er som flyttar ut. Men eftersom vi gör en förbesiktning så får ni nu god tid på er att själva rätta till dessa punkter, och på så vis undvika onödiga kostnader.

Om ni har mera frågor kring er avflyttning är ni välkommen att kontakta oss för mer information.


Ordningsregler

Fest, ljud och störning

Inte tvätta och köra torktumlare mm efter 22.00

Inte spela hög musik, datorspel, tv/film, högt ljud från fest mm efter ca 22.00.

Ska ni ha fest, meddela era grannar i förväg så blir de ofta betydligt mer vänligt inställda till eventuell störning från dig.

Ni ansvarar för både er själva, era inneboende SAMT era besökare!

Ni är ansvarig för era vänner och bekanta även i trappuppgång och på gården!

Skötsel och städning av tvättstugor

Det är viktigt att ALLA respekterar och följer anvisningar i våra tvättstugor.

När er tvättid är slut skall ni se till att det är rent och snyggt i tvättstugan innan ni går, ALLA skall städa efter sig.

Rengör tvättmaskinerna från överblivet tvättmedel

Eventuell ”luddlåda” i anslutning till tvättmaskin skall även rengöras och tömmas.

Använd ALLTID tvättpåse när ni tvättar bygel BH, reparations kostnader är oftast höga.

Rengör filtren i torktumlaren från ludd och smuts. Detta är viktigt! Ludd både försämrar möjlighet till torkning och orsakar dessutom brandrisk.

Ställ tillbaka städredskapen när ni är klar.

Torka/sopa av golv.

Plocka bort er tvätt inom utsatt tid.

Färga eller blek inte kläder i de gemensamma tvättmaskinerna, det kan lämna rester kvar som påverkar nästa tvätt negativt, då kan ni bli skadeståndsskyldig.

Se till att alla lampor är släckta när ni lämnar tvättstugan.

Har ni upptäckt eventuella fel på någon tvättmaskin, torktumlare, kondenstork mm kontaktar oss på SilverTallen. Sätt gärna en lapp på den maskin som ni felanmäler, då vet andra i huset direkt att anmälan är gjord och att de inte skall försöka använda maskinen.

Förråd

Ett förråd ingår i ofta i hyran av er lägenhet, ibland även ett mindre så kallat ”matförråd”, kontrollera på ert hyreskontrakt (på baksidan står eventuella nummer på era förråd). Håll era förråd låsta även om ni inte avser att använda dessa.

Trapphus och källare/vind

Ni kan ej lämna saker i trapphus eller källare/vind, dessa saker kan komma att föras bort av oss utan förvarning. Kartonger, möbler, leksaker mm medför en ökad brand och rök risk för alla boende i fastigheten, samt minskar framkomligheten för räddningspersonal och ambulans.

Parkering

Det är inte tillåtet att parkera bilar fritt inne på gården eftersom det hindrar både snöröjning och framförallt räddningstjänsten om det brinner eller att ambulans måste ta sig fram.

Markerade bilplatser finns, besökare hänvisas oftast till intill liggande parkeringsplatser på gator och kommunala parkeringar.

En parkering ingår inte i er bostadshyra, kontakta oss på SilverTallen ifall ni vill ställa er i kö för att få en egen parkeringsplats. Separat avtal gäller för alla parkeringar.

Er parkering/garage/bilplats sägs automatiskt upp tillsammans med er lägenhet.

OBS Om ni bara säger upp er parkering gäller 9 månader om ingen annan hyresgäst vill ta över ert kontrakt snabbare.

Får ni besök som behöver en bilplats under en begränsad tid kontakta oss på kontoret så skall vi kontrollera om det finns möjlighet att hyra en extra plats i några dagar.

Gräsklippning

Sköts av fastighetsskötare. Låt inte era barn lämna saker ute på gräset, vi ansvarar inte för om leksaker, kläder, skor blir sönderkörda. Kostnad för reparation av förstörd gräsklippare kan bli dyrbart.

Egen parabolantenn och markiser

Egen parabol antenn och markiser på fönster och balkong får bara sättas upp om vi först gett skriftligt tillstånd för detta. Den som får tillstånd är ansvarig för att markis och eller parabol sätts upp på sådant sätt att ingen person eller egendom kan komma till skada.

Tänk på att ni delar ert boende med andra, visa hänsyn.

För allas trevnad…