Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Välkommen till SilverTallenSilverTallen är ett fastighetsföretag som mål att hyra ut lägenheter och lokaler.
Vi har verksamhet på Älvsbacka, Norrböle och centrala Skellefteå.
SilverTallen har även ett drygt 30-tal lägenheter på Stapelvägen i Ursviken.

SilverTallens kontor finns en trappa ner i källaren på
Älvbackagatan 10A i Skellefteå.

Telefon kontoret, servicetelefon mm, se här.

silvertallen