Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

UpplåsningAll upplåsning sköter Securitas fastighetsjour 0771-506090

OBS: Den som ringer Securitas måste sedan legitimera sig och betala upplåsningskostnaden direkt till Securitas för att få sin lägenhet upplåst!

Även om ni ringer direkt till oss en vardag mellan 07.00-16.00 kommer vi att ta en upplåsningsavgift som motsvarar Securitas avgift.