Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

StörningsjourRing antingen Securitas eller Polis, beroende på vad som är orsak till störning.

Det är BRA om ni rapporterar kraftiga störningar till Securitas, vi får då ett protokoll på det inträffade. Dessa rapporter sparar vi och är bra att ha som stöd om störningarna upprepas ofta från samma person eller hushåll.

Ring Securitas:
Om ni blir kraftigt störd av ljud, bråk, mm efter kl 22.00 från någon av era grannar eller i trapphuset, ring Securitas securitas
Ni kan be om att vara anonym mot den hyresgäst ni rapporterar, men Securitas behöver er namninformation för att kunna skriva rapport och lämna till oss.

Ring Polis:
Vid bråk, störningar ute vid gatan, samt från andra gårdar och hus i närheten av er fastighet, ring Polis 112.