Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

På tillträdes dagen


Enligt svensk lag kan utflyttande hyresgäst utnyttja tiden fram till kl 12 första vardagen efter det att kontraktet upphör. Detta sker dock sällan, men det händer vid enstaka tillfällen.

I värst fall innebär det att om den 1:a dagen på er hyrestid börjar en lördag, så kan det dröja till på måndag kl 12 innan ni får tillträde till lägenheten.

Vid jul, nyår, påsk m.m. kan detta innebära ytterligare dagars fördröjning.

Detta betyder att senast på förmiddagen samma dag som ni flyttar in genomför vi en avflyttningsbesiktning av er lägenhet. Besiktningen utföres ALLTID av kunnig personal med behörighet att genomföra avflyttningsbesiktning. Lägenhetens brister, underhållsbehov, skick på inventarier mm dokumenteras genom protokoll samt i många fall även foto, så att ni som ny hyresgäst inte måste ta ansvar för något som tidigare hyresgäst orsakat.

Ni får era nycklar till lägenheten, 3st, och även till eventuell parkering, källardörr mm.

Tvättstuga, fråga oss vad som gäller i just er fastighet, ni kanske behöver en låskolv för att kunna boka tvättid, den kvitterar ni ut hos oss mot en depositionsavgift som ni sedan får tillbaka när ni återställer låskolven med nycklar till oss.

Ni måste själv se till att teckna hemförsäkring, detta är mycket viktigt! Er hemförsäkring täcker inte bara in saker som ni själv råkar göra utan den täcker även stor del av kostnader som ni kan drabbas av om någon annan i fastigheten orsakar skada som påverkar er lägenhet. Till exempel vid vattenskada eller brand som kanske gör att ni tvingas flytta under en längre tid till ett tillfälligt boende under tiden reparation pågår i er lägenhet. Har ni inte egen hemförsäkring kan ni drabbas av kostnader för bl.a. dubbelt boende mm trots att ni inte är den som orsakat skadan.