Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Kontrakt och inflyttning


Vi vill skriva ett hyreskontrakt med er så snart det är klart att just ni kommer att bli den tilltänkta hyresgästen till den sökta lägenheten. Innan ni har ett skrivet kontrakt undertecknat av oss är lägenheten att betrakta som outhyrd, så det ligger i ert intresse att vi tillsammans gör klart kontrakt utan onödiga dröjsmål.

Uppsägningstiden på bostadskontrakt är normalt 3 månader.

Kabelteve grundutbud, normalt ca 9-16 kanaler ingår i er hyra. Beroende på vilken fastighet ni bor i är vår leverantör antingen Comhem eller Zappa

Bredband finns i alla fastigheter, men leverantör varierar. I många fastigheter finns bredband från både comhem och bredbandsbolaget, men i ett fåtal fastigheter finns bara en leverantör, oftast comhem. I Ursviken (stapelvägen 48-50) samt på Varvsgatan 16 finns bredband från Skellefteå stadsnät.

Tips från SilverTallen:
När ni tecknar er för bredband eller extra utbud på tv teckna då inte för långa abonnemang. För om ni sedan säger upp er lägenhet kan ni fortfarande tvingas betala det som är kvar på teckningstiden av ert abonnemang.

Elabonnemang, hemförsäkring m.m. kan och bör ni ordna i god tid innan ni flyttar in. Flyttar ni in i vår fastighet på Älvsbackagatan 6 [a,b,c] eller 10 [a, b, c] behöver ni inte teckna elabonnemang! Det hanteras av oss på SilverTallen.

Tänk på att ett hyreskontrakt även innebär ett ansvar även för hyresgästen. En hyresgäst förbinder sig i hyreskontraktet att vårda och sköta sin lägenhet. Eventuella skador, oaktsamhet och onormalt slitage som uppstått i lägenheten kan hyresgästen bli skyldig att betala ersättning för.