Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Avflyttning


I god tid för avflyttning kontaktar ni oss och bokar tid för avflyttningsbesiktning. Tänk på att allt måste vara klart till det datum då ert kontrakt upphör.

Detta innebär att om ni avflyttar sent, t.ex samma dag som ert hyresavtalet upphör, och det då uppstår besiktningsanmärkningar på städning eller slitage/skador som ni blir kostnadsansvarig för så kan det hända att ni ej hinner få möjlighet att rätta till detta själva. Då drabbas ni direkt av kostnader för städning eller andra åtgärder som måste göras.

Men om ni besiktar er tömda och städade lägenhet i god tid innan kontraktstidens slut så hinner ni oftast själv ordna eventuella anmärkningar på besiktningen. Då slipper ni onödiga kostnader.