Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Uppsägning


Ni måste alltid säga upp ert hyreskontrakt skriftligt. Alla som skrev under hyreskontraktet måste också skriva under uppsägningen, även om det är så att någon av er skall bo kvar i lägenheten. Den som skall bo kvar får då teckna ett nytt kontrakt. Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader. Exempel, ni säger upp er lägenhet den 24 april då blir era uppsägningsmånader maj, juni och juli.

Saker som ni måste tänka på.

Gör adressändring, och ändring av mantalsskrivningsadress
Vi rekommenderar adressandring.se

Avsluta el, telefon, bredbandsabonnemang och ev extra utbud på kabel TV etc
OBS Viktigt: ert elabonnemang är ni skyldig att behålla fram till det datum ert kontrakt upphör.
Exempel: även om ni flyttar ut den 23:e men kontraktet upphör först den 31:a så skall elabonnemanget vara aktivt i ert namn fram till den 31:a.

• Ni skall lämna tillbaka alla nycklar
Till lägenheten är det minst 3 nycklar, plus ev extranycklar som ni låtit göra under tiden för ert boende (Vi delar alltid 3st nycklar om inte något annat står på ert kontrakt)

Ev. nyckel till motorvärmare eller garage, nyckel till källare/vind, och/eller nycklar till förråd o.s.v.