Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Underhåll och standard

SilverTallen ansvarar enligt hyreslagen för att lägenheten är i sådant skick – såväl vid tillträdet som under hyresförhållandet – att den är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. SilverTallen ansvarar även för att andra utrymmen som ingår i uthyrningen, såsom vinds- och källarförråd, tvättstuga och andra gemensamma utrymmen är i fullt brukbart skick.


Slitage

Renovering och underhåll

Vilket underhåll kan jag göra själv?