Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Vilket underhåll kan jag göra själv?


Ni (hyresgästen) måste ha skriftligt tillstånd av oss om ni ska göra om den fasta inredningen (bygga om kök) eller flytta väggar, byta golv mm. Kontakta oss på kontoret så får vi höra vad ni tänkt och hur ni tänkt genomföra det så kan vi kanske göra en överenskommelse.

Ni som hyresgäst har rätt göra mindre förändringar. Exempelvis att tapetsera en vägg, eller ett helt rum. Men ni kan inte kräva ersättning för detta från oss.

Den nya tapeten som ni väljer att sätt upp skall vara av minst samma standard och kvalitet som den som redan sitter på väggen, samt arbetet skall vara fackmannamässigt gjort. Vi har rätt att kräva ersättning om vi anser att tapetseringen är dåligt gjord, eller om valet av tapet är för personligt vid avflyttning (kostnaden minskar om ni bott länge sedan ni gjorde om).

Ett tips: fråga oss så hjälper vi er med råd och stöd, så undviker ni oftast onödiga kostnader eller ersättningskrav. Vi har stor erfarenhet av hur renoveringar skall bli så lyckade som möjligt.

Observera att det INTE är tillåtet att måla på tapeter eller på dörrar.

Det är ej heller tillåtet att sätta tapet på dörrar, skåpsdörrar, luckor etc.

Om ni vill måla om köksluckor måste ni först få ett godkännande av oss.

Om ni har frågor eller är osäker kan ni kontakta oss för mer information. Vi hjälper gärna till och ger er tipps och stöd i det arbete ni planerar att utföra.