Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Slitage


Lägenhetens standard skall bli behållas under hela kontraktstiden, så sköt om er lägenhet och allmänutrymmen.

Ni som hyresgäst kan bli skyldig att betala om ni har varit oförsiktig eller påverkat lägenhetens standard med onormalt slitage. Några exempel på skador som kan medföra kostnader är sönderrivna tapeter, större eller kraftiga märken i golv, sprickor i badkar, handfat eller andra skador på fast inredning (dörrar, lister, vitvaror i kök, porslinsvaror i badrum etc.). Även sönderbrutna handtag till kyl, frys, fryslådor, hyllor i kyl/frys, ugnslucka och diskmaskinslucka eller fönsterrutor som går sönder kan ni bli ersättningsskyldig för.