Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Renovering och underhåll


Vi genomför kontinuerligt renoveringar och standard höjande ombyggnationer av lägenheter inom vårt bestånd.

Genom protokoll och renoveringsdokumentation för varje lägenhet samt genom besiktningar vid avflyttning/tillträdet och efter anmälan av hyresgäster får vi en uppfattning om reparationsbehovet.

Tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk utför vi med skäliga tidsmellanrum och efter status.