Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Trapphus och källare/vind


Ni kan ej lämna saker i trapphus eller källare/vind, dessa saker kan komma att föras bort av oss utan förvarning. Kartonger, möbler, leksaker mm medför en ökad brand och rök risk för alla boende i fastigheten, samt minskar framkomligheten för räddningspersonal och ambulans.