Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Skötsel och städning av tvättstugor

Det är viktigt att ALLA respekterar och följer anvisningar i våra tvättstugor.

När er tvättid är slut skall ni se till att det är rent och snyggt i tvättstugan innan ni går, ALLA skall städa efter sig.

Se till att alla lampor är släckta när ni lämnar tvättstugan. Har ni upptäckt eventuella fel på någon tvättmaskin, torktumlare, kondenstork mm kontaktar oss på SilverTallen. Sätt gärna en lapp på den maskin som ni felanmäler, då vet andra i huset direkt att anmälan är gjord och att de inte skall försöka använda maskinen.