Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Pakering


Det är inte tillåtet att parkera bilar fritt inne på gården eftersom det hindrar både snöröjning och framförallt räddningstjänsten om det brinner eller att ambulans måste ta sig fram.

Markerade bilplatser finns, besökare hänvisas oftast till intill liggande parkeringsplatser på gator och kommunala parkeringar.

En parkering ingår inte i er bostadshyra, kontakta oss på SilverTallen ifall ni vill ställa er i kö för att få en egen parkeringsplats. Separat avtal gäller för alla parkeringar.

Er parkering/garage/bilplats sägs automatiskt upp tillsammans med er lägenhet.

OBS Om ni bara säger upp er parkering gäller 9 månader om ingen annan hyresgäst vill ta över ert kontrakt snabbare.

Får ni besök som behöver en bilplats under en begränsad tid kontakta oss på kontoret så skall vi kontrollera om det finns möjlighet att hyra en extra plats i några dagar.