Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Gräsklippning


Sköts av fastighetsskötare. Låt inte era barn lämna saker ute på gräset, vi ansvarar inte för om leksaker, kläder, skor blir sönderkörda. Kostnad för reparation av förstörd gräsklippare kan bli dyrbart.