Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Egen parabolantenn och markiser


Egen parabol antenn och markiser på fönster och balkong får bara sättas upp om vi först gett skriftligt tillstånd för detta. Den som får tillstånd är ansvarig för att markis och eller parabol sätts upp på sådant sätt att ingen person eller egendom kan komma till skada.