Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Bokning av tvätttider

Det är viktigt att ALLA respekterar och följer anvisningar i våra tvättstugor.

Tvättider bokas på önskad tid och dag. Håll er till tvättiderna som gäller för just eran tvättstuga. Ni kan inte boka flera tider framåt, utan bara en och en, så att alla i fastigheten får samma möjlighet att använda tvättstugan.

Ni kan förlora er tvätt tid om ni inte använder den, en bokad tvättid som inte påbörjas inom en (1) timme från bokad tid upphör, och kan då användas av någon annan i fastigheten.

Vill ni ändra er starttid, skriv då ett tydligt meddelande som ni fäster ihop med er bokning. T.ex lås fast en lapp med er bokningskolv om ni vill ändra starttid.

Exempel, om er tvättid börjar kl 14.00 och slutar 22.00 men ni vill börja kl 16.00, skriv då tydligt att ni börjar 16.00, då kan andra använda era första 2 timmar och ni slipper riskera att ni helt förlorar er tvättid.

Givetvis ändras INTE stopp tiden, den ligger fast och kan ej ändras.

Har er tvättstuga en bokningstavla med tvättkolvar så får ni en numrerad tvättkolv av oss mot en pant som ni deponerar här på kontoret. Panten får ni tillbaka den dagen ni återlämnar er tvättkolv med nycklar. Låt er tvättkolv sitta kvar under hela tvättiden ni bokat men ta bort kolven när ni är klar.

Det är givetvis inte tillåtet att ta någon annans tvättid, men om ingen påbörjat tvätta en (1) timme efter starttiden, och ingen lapp/meddelande finns som anger att personen vill starta senare, så har man rätt att använda tvättstugan även när någon annan bokat tiden.

Man har rätt till minst en (1) timmes torktid efter avslutat tvättid. Eller om ni är sista person som tvättar på kvällen, så kan ni plocka bort er tvätt senast kl 07.30 dagen därpå.

Påminnelse igen, städa tvättstugan efter användning, det är allas ansvar. Se ovan under rubriken.