Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Olika årstider ger olika behov

Reglersystemen i våra fjärrvärmeanläggningar försöker göra sitt bästa att reglera fram en så behaglig inne temperatur som möjligt för er. Vi försöker hålla minst 20 grader på dagtid och minst 18-19 grader på natten.

Men sensorer, och reglerutrustning kan inte alltid kompensera för alla variationer i årstider. Ibland måste vi hjälpa till, ring oss så kan vi justera inställda reglerkurvor manuellt för vissa perioder.

Halka, smuts, snö, löv, gräs och uteliv, allt påverkas av årstider. Läs gärna nedan om vad ni själv kan tänka på under olika perioder på året.


Vår

Istappar
Vår och värme inne/ute
Blixthalka och kraftigt nersmutsade trapphus

Sommar

Sommar party
Grilla
Inbrottrisk och katter

Höst

Extrem nerdebörd
Varmt inne höst (och vinter)

Vinter

Snö och is
Ventliation på vinter
Jul