Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Vid avflyttning och inflyttning

Här följer ett antal tips kring avflyttning och inflyttning.

Vid avflyttning

Flyttstädning
Förbesiktning

Kontrakt och inflyttning

På tillträdes dagen