Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Lediga lägenheter/lokalerVi har inga lediga lägenheter/lokaler på SilverTallen just nu, men ni kan gärna skicka in din förfrågan till oss, helst per e-post.

Vi ber er då vänligen inkludera vad det är ni söker, namn och efternamn på den/de som söker, telefon nummer samt person nummer på sökande.

Observera att vi ej upprätthåller något formellt kö-system, men en förfrågan skickad till oss är bra både för er och för oss, då kan vi nämligen lättare följa upp era önskemål.

Ni måste regelbundet själva kontakta oss för att hålla er uppdaterade på eventuella uppsägningar som dyker upp i framtiden.

Silvertallens uthyrningspolicy:

För att få hyra lägenhet hos Silvertallen måste man uppfylla vissa grundkrav

1 Man måste vara myndig

2 Uppfyller Silvertallens krav på skulder och betalningsanmärkningar. Kreditprövning görs alltid.

3 Ha en fast inkomst som är tillräckligt hög i förhållande till hyran, vi gör alltid an individuell bedömning.

Godkänd inkomst är: Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet. A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning. Studiemedel och/eller CSN-lån. Pension. Inkomst från kapital. Bostadsbidrag, bostadstillägg (mot uppvisaden av ansökan). Godkänt försörjningsstöd. Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning).

4 Inte tidigare misskött din relation med någon hyresvärd. Det kan t.ex. vara att du hyrt ut i andra hand utan lov, allvarliga störningar mot andra hyresgäster, vanvård av lägenhet, verkstäld avhysning eller att någon hyresvärd av annan anledning återtagit din lägenhet, misskött dina hyresbetalningar så att det lett till varning.

Lämna gärna namn på tidigare hyresvärdar som vi kan kontakta, men vi gör också en egen kontroll av tidigare boende.

5 Inga kända drogproblem eller kopplingar till droger.

6 Syftet med ditt kontrakt är att du själv skall använda lägenheten för ditt och din familjs permanenta boende. Vi godkänner ej osunda boendeförhållande, därför rekommenderar vi max två boende i en 1:a, max 3 boende i en 2:a, max 5 boende i en 3:a och max 6 boende i en 4:a.

7 Vi kan i tveksamma fall överväga tidsbegränsat boende under 6-9 månader, där ni godkänner en månads uppsägning under tidsperioden, och därefter avgöra om vi anser att vi kan erbjuda ett tillsvidarekontrakt.

8 Nytt för 2020, på grund av upprepade händelser så kommer vi ej att godkänna någon andrahanduthyrning, oavsätt orsak, under de första 6 månaderna av ett nytt hyreskontrakt. Anser hyresgästen ändå att andrahandsuthyrning skall beviljas får hyresgästen i så fall ansöka hos hyresnämnden och be hyresnämnden bevilja andrahandsuthyrningen.