Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Älvsbacka

 


Fastighetsbeteckning:   Göken 2
Adress:   Hantverkargatan 4
 
     
     
Fastighetsbeteckning:   Göken 9
Adress:   Älvsbackagatan 11  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Staren 11
Adress:   Älvsbackagatan 6A,B,C  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Staren 11
Adress:   Älvsbackagatan 10A,B,C  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Vargen 2
Adress:   Varvsgatan 16  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Vargen 3
Adress:   Varvsgatan 18  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Vargen 10
Adress:   Manhemsgatan 21A, B  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Ören 14
hus41
Adress:   Manhemsgatan 2  
       
       
       
Fastighetsbeteckning:   Ören 14
hus41
Adress:   Manhemsgatan 4