Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Kontakta oss


Måndagar till Fredag: 10.00 - 12.00 (helgfria vardagar)
kontordagtid

Servicenummer (Gäller bara boende på Silvertallen)
service

Akuta problem som inte kan vänta till en vardag eller upplåsning (gäller alla dygn)

sec

E-post

Faxnummer
fax