Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Skötsel ni förväntas göra självFöljande punkter är sådant ni bör och kan göra själv, vi kan visa hur om ni är osäker, men vill ni sedan ha hjälp med dessa saker i alla fall så debiterar vi kostnad enligt SABOs prislista.

El
Badrum och kök
Golv, väggar, tak
Övrig skötsel