Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Övrig skötselVinter: Skotta balkong så att den är fri från snö och is.

Sommar: Lyft på trall, matta eller plattor på balkongen och sopa rent från smuts och låt balkongen torka upp under sommaren.

Sanda/skotta vid egen parkering: Skotta inte snön så att den hamnar på er grannes pakering. Ni som har garage måste själva skrapa undan snö närmast porten.