Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

Golv, väggar och takOm ni har något rum/hall med linoleumgolv skall detta ska skötas om minst en (1) gång per år, oftare om det är mycket nötning av golvet (typ hallen, köket). Det betyder att ni skall rengöra och bona ert golv regelbundet. Rengöring och boningsmedel kan ni få av oss. Vi kan även hjälpa till med skötselanvisning om ni är osäker på hur ni gör.

Sopa/dammsug väggar och tak någon eller några gånger per år. Dammsug tillufts och frånluftsventiler, men ändra inte inställt luftflöde! Torrtorka och/eller dammsug klick (laminat) och trägolv regelbundet, men använd skurvatten bara enstaka gånger och då inte så blöt trasa.