Våra fastigheter
Regler och Information
Lediga lägenheter
Upplåsning
Störningsjour
Akut fastighetsjour
Felanmälan
Kontakta oss

El


  1. Trasig elsäkring i lägenhet skall bytas av hyresgäst.
    (Huvudsäkring i el-central i källare/vind sköter SilverTallen, vid behov ring då vår servicetelefon eller Securitas fastighetsjour.)
  2. Byta lampor eller lysrör i er lägenhet eller i kök/badrum/hall, diskbänksbelysning och samt lampor i kyl/frys/ugn mm är något ni skall göra själva.